top of page

3.2. dalies (skiedros) konkursas - atnaujintas ir paskelbtas CVP IS

Rangos darbų 3.2 dalies (dronyčios arba skiedros) viešojo pirkimo konkursas - antras pakartotinis (ankstesniam rangovui paskelbta bankroto byla, pirmasis SAK neįvyko) skelbiamas CVP IS.

Tiekėjus (rangovus) prašome teikti pasiūlymus iki 2016-11-17 15:00

Perkančioji organizacija susitikimo su Tiekėjais projekto vietos apžiūrai nevykdys.

Projekto "UNIKALAUS ETNOGRAFINIO MUSTEIKOS KAIMO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS. I ETAPAS“ tvarkybos darbų pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL STOGŲ TVARKYMO IR SUSIJUSIŲ DARBŲ

Numatomi atlikti darbai

 • Įrengti akmenbetonio pamatus

 • Sumontuoti arba pakeisti pažeistų medinių sienojų rąstus

 • Frontonai lentų (dailylenčių)

 • Įrengti naują stogo konstrukciją, gegnes gaminant analogiško piešinio esančioms

 • Įrengti naujus grebėstus iš pusapvalio (viengubo pjovimo) skerspjūvio medienos

 • Įrengti drebulinių ir eglinių skiedrų stogo dangą

 • Įrengti medines vėjalentes

 • Įrengti medinių lentų kraigą

 • Suremontuoti kaminą iš keraminių plytų, įrengti kibirkščių gaudyklę

Perkančioji organizacija šiam pirkimui turi riboto biudžeto sumą, ne didesnę nei 62 000 EUR su PVM.

Bendras darbų kiekis

 • Atlikti tvarkybos darbus 10 statinių – pagal Techninį projektą specifikuojamuose objektuose: M05-2 (viralinė), M12-2 (viralinė), M12-3 (ūkio pastatas), M12-7 (malkinė), M12-4 (kluonas), M12-5 (šulinys), M13-2 (tvartas), M13-3 (tvartas); bei M01-5 (kluonas) ir M13-4 (kluonas);

 • Visi statiniai yra kultūros paveldo objektų I kategorijos, t. y. objektai nelaikomi kultūros paveldo objektais, tačiau esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje;

 • Stogo dangos plotas: Drebulinių skiedrų danga 542 m2 (objektai M05-2, M12-2, M12-3, M12-7, M12-4, M12-5, M01-5, M13-4, M13-2 pavėsinės; be objekto M13-2, kurio stogo danga jau pakeista)

Konkurso dokumentai:

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos - DOCX

Priedas 6 - Techniniai projektai - Dropbox

Priedas 7 - Darbų rangos sutarties projektas - DOCX


bottom of page