top of page

 projektas 

sodybos 

UNIKALAUS ETNOGRAFINIO MUSTEIKOS KAIMO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS. I ETAPAS

 

 

Projekto numeris: EEE-LT06-KM-01-K-01-055

Bendra projekto vertė: €538,925 (1'860'800 Lt)

Skirtos paramos lėšos: €479,643 (1'656'112 Lt)

(dalinai remiama iš 2009-2014 EEA ir Norvegijos finansinių mechanizmų)

 

Projekto įgyvendinimo pabaiga buvo pratęsta – Projektas sėkmingai užbaigtas 2017 m. balandžio 30 d.

 

 

Projekto siekiai:

- Sutvarkyti nykstančius etnografinio kaimo medinės architektūros objektus;

- Skatinti etnografinio kaimo medinės architektūros paveldo išsaugojimą ir tradicijų puoselėjimą;

 

Projekto veiklos:

Projekto metu buvo atliekami  medinės architektūros sodybų tvarkybos darbai
(viso 40 objektų, iš jų - 29 statiniai). Tvarkymo darbai prasidėjo 2015 metais,
atlikus projektavimo ir dokumentų derinimo darbus ir įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras.

 

Projekto metu buvo organizuojamas seminarų ciklas bei mokymai apie pastatų remontą ir priežiūrą, tradicinių medžiagų naudojimą ir statybos būdus.

 

Įgyvendinant viešinimo veiklas buvo organizuojami renginiai bei pranešimai spaudai informuojantys apie projekto įgyvendinimo eigą. 

žiniasklaidoje

bottom of page