Pasiūlymų teikimo terminas pratęstas iki balandžio 6 d.

Rangos darbų 3.1 dalies (gontai) viešojo pirkimo konkursas - dalyvio prašymu patikslintos konkurso sąlygos (dėl kvalifikacinių reikalavimų), taip pat paskelbtos CVP IS.

Pasiūlymų teikimo terminas pratęstas 2 darbo dienomis. Tiekėjus (rangovus) prašome teikti pasiūlymus iki 2016-04-06 17:00.