3.1. dalies (gontai) konkursas - atnaujintas ir paskelbtas CVP IS

Rangos darbų 3.1 dalies (gontai) viešojo pirkimo konkursas - atnaujintas (nutraukus praėjusių metų sujungtą įvairių medinių stogų dangų konkursą) ir paskelbtas CVP IS.

Tiekėjus (rangovus) prašome teikti pasiūlymus iki 2016-04-04 17:00.

Perkančioji organizacija vykdys susitikimą su Tiekėjais - projekto vietos apžiūra įvyks 2016 m. kovo 24 d. 14:00 val. Musteikoje.

Projekto "UNIKALAUS ETNOGRAFINIO MUSTEIKOS KAIMO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS. I ETAPAS“ tvarkybos darbų pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL STOGŲ TVARKYMO IR SUSIJUSIŲ DARBŲ

Numatomi atlikti darbai

 • Įrengti akmenbetonio pamatus

 • Sumontuoti arba pakeisti pažeistų medinių sienojų rąstus

 • Frontonai lentų (dailylenčių)

 • Įrengti naują stogo konstrukciją, gegnes gaminant analogiško piešinio esančioms

 • Įrengti naujus grebėstus iš pusapvalio (viengubo pjovimo) skerspjūvio medienos

 • Įrengti stogo dangą - spygliuočių (maumedžio) medienos gontus (pjautinius, bešpuntinius), dengiant 3 sluoksniais su užleidimu.

 • Įrengti medines vėjalentes

 • Įrengti skardinį kraigą, virš kurio įrengti medinių lentų kraigą

 • Suremontuoti kaminą iš keraminių plytų, įrengti kibirkščių gaudyklę

Perkančioji organizacija per didele pasiūlymo kaina visada laikys sumą, didesnę nei 85 249,91 EUR (Aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 91 ct)

Bendras darbų kiekis

 • Atlikti tvarkybos darbus 13 statinių – pagal Techninį projektą specifikuojamuose objektuose: M01-1 (gyvenamas namas), M01-2 (viralinė), M01-3 (ūkio pastatas), M02-2 (ūkinis pastatas-viralinė), M02-3 (šulinys), M03-1 (svirnas), M03-2 (kiemo rūsys), M03-3 (viralinė), M07-1 (ūkio pastatas), M09-1 (gyvenamas namas), M10-1 (gyvenamasis namas), M12-1 (gyvenamas namas), M13-1 (gyvenamasis namas);

 • Visi statiniai yra kultūros paveldo objektų I kategorijos, t. y. objektai nelaikomi kultūros paveldo objektais, tačiau esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje;

 • Stogo dangos plotas:

Maumedinių 80 cm ilgio trijų sluoksnių gontų danga 1315 m2 (objektai M01-1, M01-2, M01-3, M02-2, M02-3, M03-1, M03-2, M03-3, M07-1, M09-1, M10-1, M12-1, M13-1)

Konkurso dokumentai:

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos - DOCX

Priedas 6 - Techniniai projektai - Dropbox

Priedas 7 - Darbų rangos sutarties projektas - DOCX