3.2. dalies (skiedros) konkursas - atnaujintas ir paskelbtas CVP IS

Rangos darbų 3.2 dalies (dronyčios arba skiedros) viešojo pirkimo konkursas - atnaujintas (niekam nepateikus dronyčių dangos pasiūlymo) ir paskelbtas CVP IS

Tiekėjus (rangovus) prašome teikti pasiūlymus iki 2015-12-30 18:00

Perkančioji organizacija vykdys susitikimą su Tiekėjais - projekto vietos apžiūra įvyks 2015 m. gruodžio 19 d. 14:00 val. Musteikoje.

Projekto "UNIKALAUS ETNOGRAFINIO MUSTEIKOS KAIMO PAVELDO IŠSAUGOJIMAS. I ETAPAS“ tvarkybos darbų pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DĖL STOGŲ TVARKYMO IR SUSIJUSIŲ DARBŲ

Numatomi atlikti darbai

 • Įrengti akmenbetonio pamatus

 • Sumontuoti arba pakeisti pažeistų medinių sienojų rąstus

 • Frontonai lentų (dailylenčių)

 • Įrengti naują stogo konstrukciją, gegnes gaminant analogiško piešinio esančioms

 • Įrengti naujus grebėstus iš pusapvalio (viengubo pjovimo) skerspjūvio medienos

 • Įrengti drebulinių ir eglinių skiedrų stogo dangą

 • Įrengti medines vėjalentes

 • Įrengti medinių lentų kraigą

 • Suremontuoti kaminą iš keraminių plytų, įrengti kibirkščių gaudyklę

Perkančioji organizacija per didele pasiūlymo kaina visada laikys sumą, didesnę nei 85 249,91 EUR (Aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 91 ct)

Bendras darbų kiekis

 • Atlikti tvarkybos darbus 10 statinių – pagal Techninį projektą specifikuojamuose objektuose: M05-2 (viralinė), M12-2 (viralinė), M12-3 (ūkio pastatas), M12-7 (malkinė), M12-4 (kluonas), M12-5 (šulinys), M13-2 (tvartas), M13-3 (tvartas); bei M01-5 (kluonas) ir M13-4 (kluonas);

 • Visi statiniai yra kultūros paveldo objektų I kategorijos, t. y. objektai nelaikomi kultūros paveldo objektais, tačiau esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje;

 • Stogo dangos plotas:

Drebulinių skiedrų danga 472 m2 (objektai objektai M05-2, M12-2, M12-3, M12-7, M12-4, M12-5, M13-2, M13-3)

Eglinių skiedrų danga 220 m2 (objektai M01-5, M13-4)

Konkurso dokumentai:

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos - DOCX

Priedas 6 - Techniniai projektai - Dropbox

Priedas 7 - Darbų rangos sutarties projektas - DOCX