4 dalies skelbimas

Rangos darbų 4 dalies (dronyčios arba skiedros) viešojo pirkimo konkursas - atnaujintas, paskelbtas CVP IS

2015-10-19

Tiekėjus (rangovus) prašome teikti pasiūlymus

iki 2015-11-02 17:00

Perkančioji organizacija vykdys susitikimą su Tiekėjais

projekto vietos apžiūra įvyks 2015 m. spalio 25 d. 14:00 val. Musteikoje.