Viralinės M01-2 rekonstrukcija

Rangos darbų (viralinės M01-2 rekonstrukcija) viešojo pirkimo konkursas -

paskelbtas CVP IS nuo 2016-07-28,

pasiūlymus pristatyti iki 2016-08-17 17:00 (terminas pratęstas 8 papildomas dienas).

adresu Užupio g. 9/2-17, Vilnius

Konkurso sąlygos pridėtos.